משלחות לישראל

צילום נבחרי ציבור בידי ישראל הדרי, היא עבודה הכוללת חשיבה אסטרטגית ואינסטינקטים חדים. החכמה היא ליצור שפה ויזואלית שמעבירה את המסרים האישיותיים החשובים כל-כך לאיש הציבור, מסרים שמילים אינן מעבירות.

עם 30 שנות מצוינות בצילום ושירות לקוחות,
הדרי הוא הצלם שלכם!

© Copyright Israel Hadari. All rights reserved. All photographs and text included herein are the property of Israel Hadari. All materials are protected under Israel and international copyright law.